Om Darum Børneby

Skolelederen har ordet

Skolelederen har ordet

Darum Børneby er særlig institution med børnehave, skole, skolefritidsordning og fritids- og ungdomsklub under ”samme tag”. Det giver os en unik mulighed for at skabe pædagogisk sammenhæng for barnet, fra det starter i børnehaven og op gennem tiden i skole, SFO og klub. 

Vi har fokus på børnenes og elevernes trivsel og udvikling. Vi ønsker at skabe udfordringer for det enkelte barn på baggrund af et tæt tværfagligt samarbejde mellem afdelingerne i Darum Børneby og med fagligheden i højsædet. Alle børn og ansatte vil indgå i forpligtende fællesskaber, hvor læring og sociale kompetencer er bærende elementer i dagligdagen og hvor vi samarbejder tæt med forældrene.

Alle ansatte i Darum Børneby arbejder på, at hvert enkelt barn får mulighed for at udnytte sine potentialer, og derfor skal der være plads til at udfordre og udforske de eksisterende rammer med henblik på at skabe nye, anderledes og endnu bedre læringsmiljøer i alle afdelinger. 

Forældrene vil opleve, at ledelse og ansatte i Darum Børneby er tæt på og tilgængelige og nærer høje realistiske ambitioner på deres børns vegne, uanset om de går i børnehave, skole, SFO eller klub. 

Darum Børneby vil være det naturlige midtpunkt for mange aktiviteter i lokalområdet, og der vil være et tæt samspil mellem foreninger i lokalområdet og børnebyens afdelinger.


Morten Heide
skoleleder