Børnegrupperne i Bistadet

Børnegrupperne i Bistadet

I Bistadet er børnene aldersopdelt i tre grupper:

Humlebierne består af de 3-årige børn.

Blomsterbierne består af de 4-årige børn.

Skovbierne består af 5-årige børn. Det er denne gruppe, der skal starte i skole.