Arbejdsform

Arbejdsform

Alle børn har en primærpædagog, som er ansvarlig for at give vigtige beskeder, afholde samtaler og holde en tæt kontakt med jeres familie. Vi arbejder anerkendende i for hold til kommunikation og relationer. Vi får pr. 1. juni 2016 et nyt redskab - DPU - som skal være med til at fokusere på og afdække barnets udvikling i hele børnehaveperioden. Vi arbejder bevidst med barnets udvikling efter fælles udarbejdede retningslinjer, herunder læreplaner. Alle børn skal trivsel vurderes 2 gange årligt i august og januar. Det foregår i Hjernen og Hjertet, i daglig tale kaldt TOPI (tidlig opsporing og indsats). 

Vi dokumenterer vores pædagogiske arbejde/projekter ved at opsætte beskrivelser af aktiviteter, fotos, udstillinger m.m. både i børnehaven og på Tabulex.