Børnehaven Bistadet

Børnehaven Bistadet

Børnehaven Bistadet

Velkommen til børnehaven Bistadet - en del af Darum Børneby

Bistadet er en kommunal børnehave og en del af Darum Børneby, der foruden børnehaven tæller skole, sfo og klub.

Børnehaven er normeret til 37 børn i alderen 3-6 år.

Vi har 3 basis grupper: Humlebierne og Blomsterbierne og Skovbierne.

4 dage om ugen aldersopdeler vi børnene med henblik på at styrke sprog, trivsel og læring.

Da Bistadet tilbyder plads til alle børn i Darum, som er fyldt 3 år, er antallet af indmeldte børn varierende. Der er færrest børn i forårsperioden og flest i efteråret. Dette skyldes at kommende børnehaveklassebørn – førskolebørnene - starter i SFO i april.

Udgangspunktet for vores møde med børn og forældre er et positivt menneskesyn. Vi anerkender og respekterer de forudsætninger, som hvert enkelt barn og familie kommer med. Vi ønsker, igennem dialog, at indgå i et tæt samarbejde omkring jeres barn for at kunne imødegå jeres barns behov.

Her kan du finde vores folder Velkommen til Bistadet

Har du spørgsmål, ris eller ros, er du meget velkommen til at tage kontakt til os.

Venlig hilsen

Personale og ledelse